elakartad

elakartad
adj (elakartat, -e) malign, som utvecklas till det sämre

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • elakartad — med., vet. • elakartad, farlig, allvarlig, perniciös, malign …   Svensk synonymlexikon

  • ogynnsam — • elakartad, farlig, allvarlig, perniciös, malign med., vet. • elakartad, farlig, allvarlig, perniciös, malign …   Svensk synonymlexikon

  • allvarlig — • allvarsam, allvarstung, seriös, besinningsfull, behärskad, värdig, högtidlig • grundlig, allvarlig, ingående, djupgående, inträngande, genomgående, vederhäftig med., vet. • elakartad, farlig, allvarlig, perniciös, malign …   Svensk synonymlexikon

  • farlig — • hotfull, hotande, skrämmande, fientlig, farlig, olycksdiger, ljungande • fördärvlig, skadlig, menlig, ödeläggande, farlig, fatal • farlig, farofylld, riskabel, riskfylld, vågad, vågsam med., vet. • elakartad, farlig, allvarlig, perniciös,… …   Svensk synonymlexikon

  • malign — med., vet. • elakartad, farlig, allvarlig, perniciös, malign …   Svensk synonymlexikon

  • perniciös — med., vet. • elakartad, farlig, allvarlig, perniciös, malign …   Svensk synonymlexikon

  • malign — adj ( t, a) MED elakartad …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • melanom — s ( et, melanom) MED elakartad hudtumör …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • perniciös — adj ( t, a) farlig, elakartad, perniciös anemi …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • sarkom — s ( et, sarkom) MED elakartad tumör från t.ex. ben …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”